We know a lot and are ready to share it with you!

 1. Start
 2. O mnie
 3. Oferta
 4. Przydatne linki
 5. Kontakt

Angielski

Prowadzę zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na różnych poziomach zaawansowania (beginner, lower - intermediate, intermediate, upper - intermediate, advanced). Celem nauczania w mojej szkole jest dobra znajomość języka w obrębie wszystkich sprawności językowych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie) przy bogatym zasobie słownictwa oraz dobrym opanowaniu gramatyki.

 • program nauczania dostosowany do umiejętności i wieku uczniów
 • metody nauczania sprawdzone w trakcie wieloletniej pracy
 • stymulowanie pracy własnej uczniów (zadania domowe)
 • sprawdzanie postępów w nauce poprzez regularne testy i sprawdziany
 • kontakt z rodzicami/opiekunami
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego w grupach starszych
 • zajęcia w małych grupach (do 8 osób)

Zapisy

INFORMACJE I ZAPISY pod nr telefonu:

076 834 66 88
695 608 508


ZAPRASZAM

Jak mnie znaleźć

Ośrodek mieści się w Głogowie na ul. Wybickiego 24 (za szpitalem, naprzeciwko siłowni "Słoneczko").

tel. (076) 834 66 88, 695 608 508
e-mail jackblida@gmail.com

Więcej w dziale Kontakt